Obory

Taneční výchova

věková kategorie: 3-6 let

Cílem hodin je naučit žáky jak pracovat s vlastním tělem, aby se mohli rozvíjet ve zdravé děti, bez špatných návyků v oblasti držení těla. Součástí výuky jsou základy správného dýchání, rozvoj motorických schopností, celkového vnímání a orientace v prostoru.

Hodiny probíhají hrou, se zapojením tance, zpěvu, říkadel i dramatické výchovy.Současný tanec

věková kategorie: od 6 let

Náplní hodin jsou technická cvičení Současného tance, balanční, koordinační a improvizační cvičení, klasická taneční technika, gymnastika, akrobacie, nápravná cvičení a vlastní tvorba.

Rodič je vždy předem informován a volí si společně s dítětem veškerá představení a soutěže.

Projekty pro MŠ a ZŠ

Taneční a pohybová výchova

Cílem projektu Moravského institutu vzdělávání, o.p.s. je zavedení nepovinného předmětu Taneční a pohybová výchova do činnosti jednotlivých škol formou volnočasové aktivity, která bude realizována na půdě školy. Projekt vytváří kontinuální výuku, proto je možno jej později rozšířit i na II. stupeň ZŠ, kde by výuka představovala i přípravu na talentové zkoušky pro střední školy, u kterých je vyžadována pohybová a hudební citlivost.
Více zde: https://miv-ops-cz.webnode.cz/projekty/tanecni-a-pohybova-vychova-pro-ms-a-zs/

1. krůčky k hudbě

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem, zvídavost, rozvíjet sluch a intonaci, začít probouzet schopnost vyjádřit se hudbou a pocítit radost z vlastní tvorby. Děti jsou vedeny k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký, ale také duševní vývoj.
Více zde: https://miv-ops-cz.webnode.cz/projekty/a1-krucky-k-hudbe/


Dokumenty