Zápis

Pozvánka na talentové zkoušky

Talentové zkoušky probíhají na začátku září. Pozvánka Vám, po ukončení zápisu, přijde opět do emailu. 

Zkušební hodina

Následující týden po talentových zkouškách proběhnou první hodiny, které jsou pro nové žáky zkušební a zdarma. V návaznosti na tuto hodinu je žák přijat, popřípadě zařazen do vhodnějšího ročníku či je navržen odklad.

Časté dotazy:

Musí se mé dítě bát talentových zkoušek? 

Rozhodně není třeba se talentových zkoušek obávat, pro nás slouží především jako nástroj k zařazení do ročníku.

Kdy je nutné uhradit školné?

Noví žáci hradí školné až po zkušební hodině, která je pro ně zdarma.